Olimpia Otel | Calis Beach
Çevreye Saygı

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir.

Enerji Tasarrufu

Olimpia Beach Otel, enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

Misafir Memnuniyeti – Misafir Güvenliği

Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve bilgilendirerek çözümlemek öncelikli değerlerimizdir.

Sürdürülebilir Turizm: Geleceğe Uzanan Yol

Turizm sektörü dünya genelinde önemli bir ekonomik faaliyet olarak kabul edilmektedir. Ancak, turizm faaliyetleri doğal kaynakları, çevreyi ve yerel kültürleri etkileyebilen birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm kavramı, turizm endüstrisinde giderek artan bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir turizm, doğal ve kültürel kaynakların korunmasını, yerel ekonomilere katkı sağlamayı ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir turizm modelidir.

Sürdürülebilir turizm, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları olan bir yaklaşımdır. Çevresel açıdan, doğal kaynakların korunması ve çevrenin tahrip edilmesinin önlenmesi amaçlanır. Sosyal açıdan, yerel toplulukların kültürel miraslarının korunması, yerel halkın yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal adaletin sağlanması önemlidir. Ekonomik açıdan, turizm faaliyetlerinin yerel ekonomiye katkı sağlaması, istihdam yaratması ve yerel işletmelerin desteklenmesi hedeflenir.

Sürdürülebilir turizm, turizm planlamasının her aşamasında önemli bir rol oynamaktadır. İlk aşamada, turizm potansiyeline sahip olan bölgeler belirlenirken çevresel ve sosyal etkileri dikkate alınmalıdır. Böylece, doğal alanlar korunabilir, yerel topluluklarla işbirliği yapılabilir ve turizm faaliyetleri sürdürülebilir bir şekilde planlanabilir. Konaklama tesisleri, ulaşım, restoranlar ve diğer turizm hizmetleri de sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarlanmalı ve işletilmelidir.

Sürdürülebilir turizmin bir diğer önemli unsuru, ziyaretçilerin bilinçlendirilmesidir. Turistlerin çevre ve kültürel değerlere saygı duymaları, yerel topluluklara olumlu etkiler sağlamaları ve yerel ekonomiye katkıda bulunmaları teşvik edilmelidir. Turizm faaliyetlerine katılan yerel halk da sürdürülebilir turizm için önemli bir paydaştır. Onların katılımı ve yerel değerlere sahip çıkması, turizmin olumsuz etkilerini azaltmada etkili olabilir.
Sürdürülebilirlik

Çevreye ve Dünya’ya saygılıyız…

Olimpia Otel, 

misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir.</br> Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet ederiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

Sürdürülebilir Turizm Sertifikamız

Olimpia Beach Otel, çevreye duyarlılığın en önemli kanıtlarından biri olan “Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına sahiptir. Sertifikamızı incelemek için TIKLAYIN

Sürdürülebilir Turizm Sertifikamız

tr_TRTurkish